messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานหิน ซอย1/4 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาถ่ายทำประวัติบุคคลและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเป็นคลังปัญญาในรูปแบบวีดีโอ โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานหิน ซอย1/1 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90033 ถนนซอยหมอแหยม ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขและศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Day care center) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานสายทางซอยสัมฤทธิ์ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขและศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Day care center) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ จำนวน ๕ พาน เนื่องในงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณเวที โต๊ะหมู่ และโต๊ะเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ งาน เนื่องในงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90062 ถนนแหลมมะขาม ซอย 3 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในลำรางจำหรุ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๓ ๐๐๗๑ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขและศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Day care center) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองทับมา หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อพร้อมกางเกง สกรีนเทศบาลตำบลทับมา พร้อมเบอร์) และค่าถุงเท้านักกีฬา การแข่งขันฟุตบอลระยองคัพ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา การแข่งขันฟุตบอลระยองคัพ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อเวชภัณฑ์ยา การแข่งขันฟุตบอลระยองคัพ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโรงยาง-สาย 36 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๕๗ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการก่อสร้างสะพานสายทางซอยสัมฤทธิ์ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก ของรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข - ๙๒๙๒ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขก ๒๒๓๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก ๙๓๐๖ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนสะพานหิน ซอย ๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน จำนวน ๑ งาน (ซุ้มประตู,ดอกไม้ประดับฐานพระพุทธรูป) ตามโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พวงมาลัยคล้องคอ,กลีบดอกไม้,น้ำอบ ตามโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมามหรสพ (รำวงย้อนยุค) ตามโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อค่าพวงมาลัยดอกไม้มอบให้ผู้สูงอายุ (หมู่ 3)ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่,ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาเช่น ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และอื่นๆ,ค่าจ้างพิธีกรดำเนินงาน และค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ (หมู่ 3)ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุไวนิล (หมู่ 3)ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง (หมู่ 5) ตามโครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อค่าพวงมาลัยดอกไม้มอบให้ผู้สูงอายุและวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ น้ำอบ กลีบดอกไม้ ฯลฯ (หมู่ 5) ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และอื่นๆ (หมู่ 5) ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างค่าเต็นท์บริเวณงานติดตั้งพร้อมรื้อถอน จำนวน 3 หลัง,ค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่และค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุไวนิล (หมู่ 5) ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลทับมา ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ (ค่าพวงมาลัยดอกไม้มอบให้ผู้สูงอายุ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน,ค่าน้ำดื่ม แบบขวด ขนาด ๓๕๐ มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 1476 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

× เทศบาลตำบลทับมา