เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
image สำนักปลัดเทศบาล
ทต.ทับมา จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร” (6 ภาพ) [29 สิงหาคม 2561]
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (4 ภาพ) [27 กรกฎาคม 2561]
โครงการ “การทำความดี ด้วยหัวใจ” (4 ภาพ) [24 กรกฎาคม 2561]
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตามโครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนก เทศบาลตำบลทับมา ประจำปี พ.ศ. 2561 (4 ภาพ) [16 กรกฎาคม 2561]
ทต.ทับมา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning (4 ภาพ) [12 กรกฎาคม 2561]
โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” (4 ภาพ) [2 กรกฎาคม 2561]
ทต.ทับมา จัดอบรมผู้นำชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศ (6 ภาพ) [2 กรกฎาคม 2561]
โครงการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (5 ภาพ) [5 มิถุนายน 2561]
ประชุมและมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับมาในการเตรียมความพร้อมตลอดช่วงฤดูฝนและการช่วยเหลือประชาชน (5 ภาพ) [11 พฤษภาคม 2561]
โครงการวันเทศบาลประจำปี 2561 (7 ภาพ) [24 เมษายน 2561]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ)