messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
insert_drive_file ประวัติ และข้อมูลตำบล
ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของตำบล ”ทับมา”
มีตำนานเล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อราวๆ 200 ปีล่วงก่อนปี พ.ศ.2363 ที่บริเวณตอนเหนือของวัดทับมาในปัจจุบันนี้ ได้ปรากฏมีถ้ำลับแลอยู่ โดยในวันฤกษ์ดีคืนดีจะมีถ้ำปรากฏให้เห็นตอนดึกๆ และจะมีม้าขาววิ่งออกมาจากถ้ำสวยงามมาก ในเวลากลางวันก็กลับกลายสภาพบริเวณเป็นที่ว่างเปล่าตามปกติ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณนี้ถ้าต้องการข้าวของเครื่องใช้อะไร ก็จะจุดเทียนธูป บอกกล่าวไว้เพื่อขออนุญาตหยิบยืมไปใช้ในงาน ก็จะปรากฏมีข้าวของเครื่องใช้ให้หยิบยืมได้ตามต้องการ และเมื่อเวลาเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องนำข้าวของเครื่องใช้ไปคืนให้ตามที่เคยบอกกล่าวไว้ ได้ปฏิบัติกันเช่นนี้เรื่อยๆมา จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาคือได้สับเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้บ้างก็ว่านำไปคืนไม่ครบบ้าง บริเวณนี้สมัยก่อนซึ่งเรียกว่า “เขตถ้ำม้า” ในเวลาต่อมาถ้ำม้านี้ก็ปิดไปโดยปริยาย ไม่ปรากฏอะไรให้เห็นอีกเลย จะมีก็แต่ผู้คนสัญจรไปมา (โดยมากจะใช้ม้าเป็นพาหนะ) ก็จะพาม้ามาพักไว้บริเวณแถวนี้ จึงได้เพี้ยนภาษาจากถ้ำม้าเป็นทัพม้า และเรียกเพี้ยนมาเป็น“ทับมา” จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อเขต อำเภอนิคมพัฒนา ทิศตะวันออก ติดต่อเขต ตำบลน้ำคอก,ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ทิศตะวันตก ติดต่อเขต เทศบาลตำบลมาบตาพุด ทิศใต้ ติดต่อเขต ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง สำนักงานเทศบาลตำบลทับมาอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยองประมาณ 8 กิโลเมตรและตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทับมา ถนนสาย 36 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เนื้อที่
พื้นที่เขตตำบลทับมา มีเนื้อที่ประมาณ 29.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,375 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตำบลทับมา เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา มีที่ราบสูง และเป็นเขาบ้าง มีคลองที่สำคัญ 1 สาย คือ คลองทับมาไหลผ่านพื้นที่ตำบลทับมา ส่วนดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังปนทราย

× เทศบาลตำบลทับมา