เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาจัดจ้างทำเสาธงและผืนธง สำหรับงานแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลทับมา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเฮี๊ยบเปลี่ยนหลอดไฟสนามฟุตบอล ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงและสติ๊กเกอร์ซีทรูแปะกระจก และป้ายสติ๊กเกอร์พีวีซี จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Thapma Day Care Center)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเอ็กซ์แสตนพร้อมขาตั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Thapma Day Care Center)
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการภายในศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Thapma Day Care Center)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๔๘๖ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๑ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายถือและแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ "ทับมาสีขาว"
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งป้ายตัวอักษรและตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับประมวลผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการและฟื้นฟู สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมา (Day Care Center)
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงงานศูนย์ Day Care Center หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กล ๕๙๖๑ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๙ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะท้ายบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๗๐๓ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๘ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดั้ม หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๕๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๐-๐๐๐๑ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 ชุด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กิจกรรมที่ ๒)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) และถอดล้างทำความสะอาดภายในห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน ๖ ตัว ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม) ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 828 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42