messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
image กองสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 ภาพ)[13 กันยายน 2561]
เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (5 ภาพ)[26 กรกฎาคม 2561]
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปี 2561 (5 ภาพ)[14 กรกฎาคม 2561]
ทต.ทับมา ร่วมกับ สปสช. ตำบลทับมา สนับสนุนจัดทำโครงการเด็กทับมาสดใส ร่วมใจออกกำลังกายต้านยาเสพติด (6 ภาพ)[13 กรกฎาคม 2561]
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (4 ภาพ)[22 มิถุนายน 2561]
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทับมา (4 ภาพ)[20 มิถุนายน 2561]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2561 (5 ภาพ)[30 พฤษภาคม 2561]
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับมา (6 ภาพ)[25 พฤษภาคม 2561]
โครงการค่ายวัยรุ่นสดใสใส่ใจคุณธรรม ประจำปี 2561 (5 ภาพ)[9 พฤษภาคม 2561]
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำให้ปลอดภัย (5 ภาพ)[25 เมษายน 2561]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 27 รายการ)

× เทศบาลตำบลทับมา