messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
image กองช่าง
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณ หมู่ที่2 แหลมมะขาม-ก้นทุ่ง บ้านแหลมมะขามซอย2และซอย8 หมู่ที่4 กรอกใน-สาย36 กรอกใน-ลุงผล หลังหมู่บ้าน-สาย365 และหมู่ที่6 เสม็ดแดง-จัสโก้ (4 ภาพ)[8 สิงหาคม 2561]
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณหมู่ที่1 บ้านในซอย2 หมู่ที่4 กรอกใน – สาย36 และหมู่ที่8 สายหลักสะพานหิน (4 ภาพ)[26 กรกฎาคม 2561]
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณหมู่ที่1 ซอยสวนอยู่ดีมีสุข บ้านในซอย2 ชานเมือง และหมู่ที่4 ซอยปราโมทย์ (4 ภาพ)[24 กรกฎาคม 2561]
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และซ่อมแซมถนน บริเวณพื้นที่หมู่7 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมา (3 ภาพ)[13 กรกฎาคม 2561]
กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณหมู่ที่3 และหมู่ที่4 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมา (3 ภาพ)[12 กรกฎาคม 2561]
นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณหมู่ที่4 ซอยแหลมไผ่ ซอยกิตติ ซอยหลังสวน และถนนทับมา-เกาะพรวด (4 ภาพ)[3 กรกฎาคม 2561]
เทศบาลตำบลทับมา ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้องของประชาชน (5 ภาพ)[26 มิถุนายน 2561]
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 1 สายทับมา - เกาะพรวด (5 ภาพ)[12 มิถุนายน 2561]
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายหนองโพรง – เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 6 ถนนสายห้วยวัว (5 ภาพ)[2 พฤษภาคม 2561]
เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลทับมา (5 ภาพ)[1 พฤษภาคม 2561]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 16 รายการ)

× เทศบาลตำบลทับมา