เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โล่เชิดชูเกียรติ วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 [15 ธันวาคม 2565]
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ A [9 ธันวาคม 2565]
โล่รางวัลคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565 [2 ธันวาคม 2565]
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [6 ตุลาคม 2565]
รางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563 [2 กันยายน 2565]
รางวัลผลการดำเนินงานที่ดีผ่านเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ระดับประเทศ ภายใต้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ [8 สิงหาคม 2565]
รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 [20 ตุลาคม 2564]
รางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) [4 ตุลาคม 2564]
โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [5 เมษายน 2564]
รางวัลทีมสุดยอดภาคตะวันออก (ทับมาโมเดล) การแข่งขันแฮกกาธอน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ประจำปี 2564 [5 เมษายน 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 22 รายการ)