เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
**เทศบาลตำบลทับมา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี**
รายละเอียด : **เทศบาลตำบลทับมา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี** วันที่ 14 มกราคม 2566 นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทับมา ร่วมจัดกิจกรรมสำหรับแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ในชุมชนและนำเสนอผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน มาร่วมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในทำเนียบรัฐบาลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นด้านความรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นไทย ใจรักชาติ คือ พลังอำนาจของเด็กไทย ไทยเนส BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองดีอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ภายในงานมีการจัดนิทรรศการธงไตรรงค์ และ Waste to Wealth โดยใช้ "BCG Model" (ขยะ มั่งคั่ง ยั่งยืน) ให้ความรู้การจัดการขยะเพื่อสร้างความมั่งคั่ง รวมถึงกิจกรรมบนเวที และกิจกรรมภายในเต็นท์ต่างๆ อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัล เด็กน้อยสายแดนซ์ เกมปาเป้าลูกโป่ง กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ฯลฯ ณ บริเวณสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในธรรมเนียบรัฐบาล
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลทับมา