เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ คนพิการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ คนพิการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งชุดปฏิบัติงานออกเป็น 2 ชุด *ชุดปฏิบัติงานที่ 1 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 14 คน ปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและบริเวณริมฟุตบาทเทศบาลตำบลทับมา จำนวน 4 คน, ทำความสะอาดบริเวณรอบสนามวอลเล่ย์ สนามกีฬา หมู่ที่ 1 จำนวน 10 คน รวมจำนวนผู้สูงอายุออกปฏิบัติงาน 14 คน *ชุดปฏิบัติงานที่ 2 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 17 คน ปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่น ลานหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบโรงเรียนอนุบาลบ้านทับมา จำนวน 3 คน, ทำความสะอาดลานแอโรบิกและโรงยิม สนามกีฬา หมู่ที่ 2 จำนวน 12 คน และทำความสะอาดบริเวณที่พักของเจ้าหน้าที่ รพสต.ทับมา จำนวน 2 คน รวมจำนวนผู้สูงอายุออกปฏิบัติงาน 17 คน #เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย #กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลทับมา
ผู้โพส : admin