messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
5 ตุลาคม 2566
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll โดย : adminเปิดอ่าน : 92
5 ตุลาคม 2566
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน grade โดย : adminเปิดอ่าน : 14
5 ตุลาคม 2566
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น grade โดย : adminเปิดอ่าน : 12
5 ตุลาคม 2566
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น grade โดย : adminเปิดอ่าน : 12
5 กรกฎาคม 2566
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll โดย : adminเปิดอ่าน : 43
4 ตุลาคม 2565
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll โดย : adminเปิดอ่าน : 83
4 ตุลาคม 2565
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll โดย : adminเปิดอ่าน : 61
4 ตุลาคม 2565
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 67
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทับมา