เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
5 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
4 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 57
4 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 51
4 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
4 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1