เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงานการดำเนินงานแผน ปปช. รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลในรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภายในแผนปฏิบัติการป้องกันการทิจริตของเทศบาลตำบลทับมา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานการดำเนินงานแผน ปปช. รอบ 1 ปี ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file รายงานการดำเนินงานแผน ปปช. รอบ 1 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1