messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทับมา