ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)