ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง