ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา การแข่งขันฟุตบอลระยองคัพ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง