ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อพร้อมกางเกง สกรีนเทศบาลตำบลทับมา พร้อมเบอร์) และค่าถุงเท้านักกีฬา การแข่งขันฟุตบอลระยองคัพ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง