ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส สวนสาธารณะหมู่บ้านกัลปพฤกษ์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ และชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ บริเวณเลียบคลองทับมา ช่วงสะพานคลองกิ่ว-ซอยสัมฤทธิ์ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....