ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงงารนศูนย์ Day Care Center หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง