ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ชื่อไฟล์ : f8maYGZMon104320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้