เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
“เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา”
รายละเอียด : “เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา มอบหมายให้นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยนางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายไพฑูรย์ เดือนไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง จำนวน 47 คน มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามมาตรฐานปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการสาธารณะ โดยมีนายสรวิทย์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา และนางรำไพ จันทะโพธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้บรรยายพิเศษแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ตึก 5 ชั้น ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผู้โพส : admin