เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีนายยุทธนา ปิงชัย รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ป้องกันการบาดเจ็บในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในการมีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีที่อยู่อาศัยที่สะอาด เหมาะสม ถูกสุขลักษณะอีกด้วย ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ และการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งลงพื้นที่ปฏิบัติ ณ บ้านกลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับสภาพแวดล้อม พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน วิทยากรโดยนายบุญโชค เกาะแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีตำบลทับมา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลทับมา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ อสม.จำนวน 80 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา (ชั้น 1)
ผู้โพส : admin