เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
“เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์”
รายละเอียด : นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา มอบหมายให้นางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ***โดยนายวีรวัฒน์ สถิตย์พูนพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านจำนวน 135 คน มาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ การทำตะกร้าจากใยมะพร้าว การทำพริกแกงสูตรสะพานหินและการทำไข่เค็มพอกดินสอพอง โดยมีนางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นผู้บรรยายพิเศษแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมืองทับมา จังหวัดระยอง
ผู้โพส : admin