เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ คนพิการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานการสอบคัดเลือกผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ คนพิการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยการสร้างคุณค่าทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการมีงานทำ มีรายได้ให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีผู้พิการและผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์การตัดเลือกดังกล่าว จำนวน 31 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา
ผู้โพส : admin