messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการ Carbon Footprint สำหรับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการ Carbon Footprint สำหรับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 มีนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร, การคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร **ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หลักการและที่มาของการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร” และ “แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร” พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มปฏิบัติเรื่อง “การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร” วิทยากรโดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร วิทยากรอิสระ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรในองค์กร พนักงานและลูกจ้างเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทับมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาพ/ข่าว : กษิดิ์เดช/ประภัสสร ***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา เบอร์โทรศัพท์ 09-2895-7555 ในวันและเวลาราชการ
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลทับมา