เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา ประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนา ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เวอร์ชัน 2
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนา ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เวอร์ชัน 2 โดยมีนายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, นายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล, นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ เนียมปาน นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นผู้ชื้แจงรายละเอียดการพัฒนา "ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เวอร์ชัน 2" เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและฟังก์ชันการใช้งานมากยิ่งขึ้น รองรับการบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง สืบเนื่องจากแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับทั้งฉบับในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นการกำหนดให้สิทธิประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ซึ่งเป็นการวางหลักการใหม่สำหรับการติดต่อราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมา
ผู้โพส : admin