เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด : วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา มอบหมายให้นางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายทองพิน สกุลวงษ์ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี ***นำโดยนายราชัญ ถนอมรัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูขวาง คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานตำบลคูขวาง จำนวน 55 คน มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีนางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางรำไพ จันทะโพธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้บรรยายพิเศษแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมืองทับมา จังหวัดระยอง
ผู้โพส : admin