messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 45”
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 45” นำโดยนายจิรานุวัฒน์ ชาญกาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 45 ผู้ประสานงานโครงการฯ และนางสาวสมฤดี จิตสันเทียะ ประธานคณะกรรมการรุ่นฯ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน และอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มีนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา เป็นผู้บรรยายพิเศษแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา (ตึก 5 ชั้น) ภาพ/ข่าว : ระพีพัฒน์/ประภัสสร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์ 09-2895-7222
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลทับมา