messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลทับมา ครั้งที่ 1/2567
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลทับมา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 และร่างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2567 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลทับมา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาพ/ข่าว ระพีพัฒน์
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลทับมา