เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
3 สิงหาคม 2566
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 175
27 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
10 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
17 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
28 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
18 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
17 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 263
22 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 182
22 กรกฎาคม 2565
find_in_page ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 222
11 พฤษภาคม 2565
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 888
24 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลทับมา เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 190
18 พฤษภาคม 2563
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 183
18 พฤษภาคม 2563
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 187
6 กุมภาพันธ์ 2563
insert_drive_file ประกาศแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 158
14 มิถุนายน 2562
insert_drive_file ประกาศใช้แผนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 176
14 มิถุนายน 2562
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 234
27 มีนาคม 2562
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 152
30 กันยายน 2561
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลทับมา (พ.ศ.2561 - 2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 146
22 พฤศจิกายน 2559
photo ประกาศ เทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลทับมา (พ.ศ.2561-2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 141
30 กันยายน 2559
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลทับมา (พศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 148
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลทับมา