เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สมุนไพรจำนวน ๑๕ รายการ ตามโครงการอบรมฝึกทักษะการนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ รอบที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อพร้อมกางเกง สกรีนเทศบาลตำบลทับมา พร้อมเบอร์) และถุงเท้านักกีฬา จำนวน ๖๐ ชุด ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกคัพ Rayong Vip ๒๐๒๓ (รุ่นอายุ ๔๐ ปี และรุ่นอายุ ๕๐ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๒ ลูก รถดับเพลิงอาคาร หมายเลขทะเบียน บษ ๕๕๖๓ ระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๕๕ รายการ ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนกลองยาวและนางรำ จำนวน ๒ ชุด ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลทับมา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาสวนสุขภาพตำบลทับมาบ้านขนาบ หมู่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาวงดุริยางค์ จำนวน ๑ งาน ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลทับมา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาสวนสุขภาพตำบลทับมาบ้านขนาบ หมู่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณการจัดงาน จำนวน ๑ งาน ในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลทับมา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาสวนสุขภาพตำบลทับมาบ้านขนาบ หมู่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์บริเวณงาน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ เมตร โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา (ตึก๕ชั้น) ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ตามโครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย QR Code คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลทับมา พร้อมขาตั้ง ตามโครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงาน ดอกไม้ประดับตกแต่ง จำนวน ๑ งาน โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ งาน โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวัสดุไวนิลฯ และจ้างเหมาจัดทำคู่มือหนังสือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานตามโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพ (รำวงย้อนยุค) ตามโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย จำนวน ๓ รายการ โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 174 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9