เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ ผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลักสะพานหิน - สาย 36 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๔ รายการ ของกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรเย็บผ้าและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๗๕ แพค ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ งาน ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความเปิดโครงการ ป้ายสแตนดี้และป้ายรณรงค์แบบถือ จำนวน 3 รายการ โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าต้นไม้ จำนวน 5 รายการ โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายวัสดุไวนิล ขนาด ๑.๑๔x๕ เมตร โครงการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) จำนวน ๑ ป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายวัสดุไวนิล จำนวน ๑ ผืน และจ้างเหมาทำคู่มือหนังสือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือหนังสือปฐมนิเทศผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน ๓๖๐ เล่ม โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ ในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4